Verkoop Producten & Veiligheidsmiddelen

firerescue

Fire & Rescue levert alle wettelijk voorgeschreven en meer veiligheidsmiddelen in de hoogst mogelijke kwaliteit.

Lees Meer

Periodieke controle & Preventie

firerescue7

Ons team verzorgt de plaatsing van blusmiddelen, noodverlichting enz. en zorgt voor de voorgeschreven controles.

Lees Meer

BHV - Training Bedrijfshulpverlening

BHV-trainingen, EHBO-voorlichting enz. geven wij afhankelijk van de wens van de opdrachtgever op bedrijfslocatie of extern..

Lees Meer

Fire & Rescue Totaal Ontzorgpakket

firerescue9

Met een totaalplan inventariseren wij alle wettelijke en extra noodzakelijke voorzieningen en houden deze permanent up-to-date.

Lees Meer

Voorkomen is beter dan genezen

De veiligheid van personeel, gasten, leerlingen en alle mogelijke andere personen en groepen van mensen gaat iedereen aan het hart. In de praktijk van alledag krijgen andere zorgen desalnietemin meer aandacht. Bedrijven, instellingen, overheden besteden zorg aan veiligheid en daarvoor is ook wettelijk veel geregeld. Fire & Rescue zorgt voor continuïteit in het veilgheidsbeleid en adviseert dáár waar voorzieningen, aandacht en scholling kunnen worden verbeterd.

De Fire & Rescue service strekt zich uit over een breed gebied: Van één brandmelder tot de complete veiligheids inrichting van advies tot uitvoering. Van (bij)scholing van één medewerker tot grote groepen: Firerescue Zeeland.