Fire & Rescue


Wie, wat en waarom

Wij praten liever niet over ons, maar willen u graag laten ervaren wie wij zijn!
Maar wij begrijpen dat u wilt weten met wie u te maken heeft.


RUIM 15 JAAR ERVARING

Met ruim15 jaar ervaring bij de beroepsbrandweer ontdekten wij dat er bij veel bedrijven en instellingen de veiligheid niet goed of niet volledig geregeld was. Veelal werd er alleen maar aan de wettelijke eisen voldaan en daarmee dacht men dat dat het met de veiligheid wel goed zat. Naarmate we vaker werden ingeschakeld voor advies ontdekten we dat die gedachte geen uitzondering is, maar eerder een regel. Ondertussen liepen medewerkers en gasten, in feite iedereen die gebruik maakt van locaties die om voorzieningen vragen, risico's waarin niet door wettelijke maatregelen voorzien werd. Wij vroegen ons af hoe veiligheid beter georganiseerd kon worden binnen organisaties.

MAATWERK

Elk bedrijf of instelling van groot tot klein en in welke branche dan ook is uniek en heeft zo zijn eigen risico´s. Deze risico´s minimaliseert Fire & Rescue o.a. naar cursussen en veiligheidsmiddelen, etc.. Bij een bedrijf met bijvoorbeeld vijf medewerkers wordt dat natuurlijk anders georganiseerd dan bij een onderneming met vijfhonderd of meer personeelsleden. Uedere aanpak vraagt om maatwerk en daarin is Fire & Rescue gespecialiseerd.

Maatwerk houdt onder meer in dat oplossingen van locatie tot locatie en van omvang van (bedrijfs)gebouwen sterk verschillen. Maar er is één belangrijke overeenkomst: Door het leveren van maatwerk zijn medewerkers, in geval van een calamiteit, beter op hun taak voorbereid en beschikken zij over goedgekeurde veiligheidsmiddelen die op de risico´s gericht zijn! Zij weten hoe te handelen in hùn specifieke situatie. Hierdoor zal een complete organisatie veiliger worden.

EEN ESSENTIEEL ONDERDEEL

Veiligheid is een essentieel onderdeel van de totale bedrijfsvoering geworden en kan zoals iedere sector niet buiten specialistische kennis en ervaring. Fire & Rescue is hierop gebaseerd. Al onze medewerkers komen uit de praktijk en hebben ruime ervaring binnen de brandweer. Zij baseren hun adviezen ook op tal van vakgerichte theoretische en praktische opleidingen.


PORTFOLIO

Onze klanten zijn zeer divers, zoals:
• kleine- en middelgrote zelfstandige ondernemers
• grote gemeentelijke instellingen ziekenhuizen en organisaties uit de zorg.

We vertellen u graag wat wij allemaal doen, hoe wij tegen het organiseren van veiligheid aankijken en wat we van veiligheidsmiddelen, keuren, etc. vinden.
Wilt u ons nog beter leren kennen? Bel dan gerust, wij komen bij u langs en stellen ons graag persoonlijk aan u voor!