Alarmgevers

Rookmelders (optische melders)

Rookmelders redden levens! Dit is een veelvoorkomende slogan…deze slogan zegt meer dan genoeg.
De meeste slachtoffers bij brand vallen door het inademen van rook. Als je slaapt, ruik je niets, je neus werkt niet. Alleen je gehoor werkt nog. Als een wasdroger of een ander elektrisch apparaat kortsluiting maakt en brand veroorzaakt, wordt men van de rooklucht niet wakker. Doordat rook veel giftige gassen bevat, raakt men snel in een diepe bewusteloosheid. Veelal al binnen enkele minuten. Rookmelders zijn van levensbelang, en niet alleen als men slaapt! Hoe sneller een brand ontdekt wordt, des te meer tijd en kans er is een huis veilig te verlaten.

Optische melders

Een optische rookmelder werkt op basis van een gevoelige infraroodstraal en een spiegeltje/ cel.
Het spiegeltje/ cel vangt de infraroodstraal op en weerkaatst deze. Als de infraroodstraal verstoord wordt dan zal de melder alarm geven.
Rook en rookdeeltjes veroorzaken een dergelijke verstoring van de infraroodstraal.
Naast rook en rookdeeltjes kan bijvoorbeeld ook stof etc. een verstoring veroorzaken, het is daarom raadzaam uw rookmelder regelmatig te reinigen door bijvoorbeeld een stofzuiger op te zetten of met lucht voorzichtig een melder door te blazen. Maar uiteraard kan Fire & Rescue Control hierin ontzorgen, wij hebben de kennis en gereedschap om uw melder goed werkend te houden.

Hittemelders (thermische melders)

Een thermische melder werkt op basis van temperatuur en niet op delen die een infraroodstraal onderbreken zoals bij de optische melders. Bij thermische melders gaat er een alarm als de temperatuur bijvoorbeeld in een hele korte tijd snel stijgt of doordat de temperatuur boven een ingestelde temperatuur komt.
De thermische melders worden veelal ik keukens geplaatst. Een optische melder in een keuken zal doorgaans veel afgaan omdat stoom etc. onderbrekers zijn en de optische melder alarm geeft. Een thermische melder is dan een betere keuze!

Bij een smeulende brand komt al rook vrij en nog niet eens direct warmte. Een optische rookmelder zal in deze dus tijdig afgaan, een thermische melder zal in deze niet afgaan. Daarom biedt buitenom de keuken een optische melder meer veiligheid.

Gekoppelde rookmelder

Gekoppelde rookmelders zijn optische rookmelders die met of zonder draad met elkaar verbonden worden. Het voordeel van gekoppelde melders is dat als er in een pand een melder afgaat alle melders alarm geven. Op deze wijze wordt men in het gehele pand gewaarschuwd.
Deze gekoppelde melders kunnen met draad of gewoon draadloos met elkaar communiceren, het draadloos communiceren doen ze op een eigen unieke frequentie.

Batterij - Accu's

Alarmgevers zijn er traditioneel met een losse batterij, deze batterijen gaan afhankelijk van soort en kwaliteit een jaar mee. De alkaline batterijen dient u jaarlijks te vervangen. Een lithium batterij zal doorgaand meerdere jaren meegaan. Daarnaast zijn er ook alarmgevers die geen batterij meer hebben maar een vaste accu. Deze accu zal doorgaans 10 jaar meegaan. Dit omdat de levensduur van een alarmgever 10 jaar is, tenzij anders aangegeven.
Het grote voordeel is dat u geen batterijen hoeft te vervangen!

Naast batterijen en vaste accu´s zijn er ook alarmgevers die op 220V netspanning aangesloten kunnen worden. Het grote voordeel is ook hier dat u geen batterijen hoeft te vervangen. Deze melders zijn veelal toch ook nog voorzien van een zogenaamde back up batterij. Deze batterij wordt doorgaans niet belast en heeft over het algemeen ook een levensduur van 10 jaar. Deze zorgt ervoor dat de melder blijft functioneren als de netspanning weg valt.

CO melders (koolmonoxide)

Koolmonoxide is helaas nog steeds een sluipmoordenaar! Dit is vooral omdat koolmonoxide reukloos, smaakloos en onzichtbaar is.
In de CO melders zit een gevoelige sensor en een gel. In deze gel zit onder andere zwavelzuur en elekrolyt. Als de sensor in de CO melder wordt blootgesteld aan koolmonoxide in een hogere concentratie dan normaal voorkomt, ontstaat er een chemische reactie. Deze reactie wordt uitgedrukt in PPM (Parts Per Million).

Daar er ook vele soorten CO melders te verkrijgen zijn is het raadzaam een CO melder te kiezen die voorzien is van een display en de gemeten waarde aangeeft en voldoet aan de NEN-EN 50291.
Tevens is het belangrijk om te kiezen voor een CO melder met een goede sensor.
De Co melders zijn doorgaans ook te leveren met een vaste accu die 10 jaar meegaat.
Voor een goed plaatsingsadvies kunt u contact opnemen met ons via de contact button.