BHV

BHV Cursus in Zeeland

Wat houdt het in?

Naast dat uw bedrijf goede brandblussers en rookmelders heeft zit een ongeluk zit in een klein hoekje en waar gewerkt wordt vallen spaanders! Beide spreuken zijn feiten. Dit kunnen uiteraard ook veelal de restrisico´s zijn bij bedrijven. We kunnen nog zoveel maatregelen treffen op het gebied van veiligheid maar de kans op een calamiteit blijft reëel.
Om dit te ondervangen is de bedrijfshulpverlener in het leven geroepen. Hij/zij kan hulp bieden door  bijvoorbeeld een begin van een brand te blussen of zelfs starten met ontruimen indien noodzakelijk. Een belangrijke en verantwoordelijke taak. Vaak wordt dit onderschat maar dit kan echt hét verschil maken. Iedere calamiteit of incident is uniek waardoor dit telkens om goede aanpak vraagt. Een BHV Cursus in Zeeland is hier de ideale oplossing.

Maar wat is nu goed? Goed is een stukje algemene kennis aangevuld met maatwerk. Uiteraard is maatwerk puur gericht op de restrisico´s binnen een onderneming, maar een algemeen stuk van de BHV gaat op voor iedere onderneming. Door veel praktijk scenario´s te beoefenen en casus voor te leggen met een stukje theorie zijn we van mening dat men het best leert door te doen!
Door onze ruime ervaring binnen de hulpverlening, brandweer en crisisorganisaties zijn wij in staat uw medewerkers goed voor te bereiden op de cruciale momenten. Hierbij kunnen wij kleine en grote groepen maar ook individuele personen voorbereiden en leren te werken met veiligheidsmiddelen die binnen uw organisatie aanwezig zijn. U kunt hiervoor een BHV Cursus in Zeeland nemen.

Wij en onze instructeurs zijn voor deze opleidingen NIBHV (Nederlands Instituut bedrijfshulpverlening) erkend. Dit geeft u zekerheid dat wij kwaliteit leveren en volgens de geldende normen en certificering werken.
Wenst u meer informatie of wilt u eens bekijken of wij uw BHV organisatie beter kunnen voorbereiden? Neem dan eens geheel vrijblijvend contact met ons op, niet geschoten is altijd mis!

Security Plus

Van BHV Cursussen in Zeeland tot EHBO cursussen, daarvoor kunt u terecht bij Security Plus

BHV Cursus Zeeland