Totaal ontzorgpakket

Wat is het Totaal ontzorgpakket?

Wilt u als organisatie de veiligheid goed geregeld hebben, maar hier niet veel tijd aan besteden?
Dan is een Totaal ontzorgpakket de juiste keus.

Binnen dit pakket kunnen de volgende onderwerpen aan de orde komen.

Invetarisatie huidige BHV-plan

Is het ontruimingsplan nog actueel?
Aantal aanwezige gediplomeerde bhv’ers, past aantal nog bij huidige situatie?
Het verzorgen van bhv opleidingen, VCA en herhalingen.

Inventarisatie veiligheidsmiddelen

Zoals; brandblusmiddelen, noodverlichting, EHBO middelen, AED, Evac chairs, rookmelders, brandmeldinstallatie, etc.
Zijn aantal aanwezige veiligheidsmiddelen op juiste risico ingericht?
Jaarlijks onderhoud veiligheidsmiddelen inplannen en uitvoeren.